Ayça BİLGE | Dil ve Konuşma Terapisti

Ayça BİLGE | Dil ve Konuşma Terapisti

Mezun Olduğu Okullar:

 

Lisans: Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü

Yüksek Lisans: : Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dil ve Konuşma Terapistliği BD

 

Aldığı Eğitimler ve Seminerler : 

§  “PACE Therapy”, Prof. Dr. Audrey Holland, Prof. Dr. Albyn Davis, AUniversity of Arizona, Anadolu Üniversitesi,DİLKOM, 2007.

§  “CADL-2”Aphasia Evaluation Battery”, Prof. Dr. Audrey Holland, Prof. Dr. Albyn Davis, University of Arizona Anadolu Üniversitesi,DİLKOM, 2007.

§  Yutma Bozuklukları Değerlendirme ve Terapisi, Doç. Dr. Melda Kündük, Department of Communication Sciences & DisordersLouisiana State University, Anadolu Üniversitesi, DİLKOM, 2007.

§  Lidcombe Erken Dönem Kekemelik Eğitim Programı, Prof Dr Ahmet Konrot- Doğu Akdeniz Ünv, DİLKOM  (2008)

§  Ses bozukluklarında Değerlendirme ve Terapi, Doç. Dr. Melda Kündük-Department of Communication Sciences & DisordersLouisiana State University, Anadolu Ünv DİLKOM  (2008).

§  Kekemelik ve Terapisi, Prof Dr Kenneth St.Louis, West Virginia University , Anadolu Ünv DİLKOM (2008)

§  Akustik Analiz, Ses Ses Bozukluklarının Değerlendirilmesi ve Videolaringostroboskopi Kullanımı, Doç Dr İsmail Koçak Yeditepe Ünv-Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery, Anadolu Ünv DİLKOM (2009)

§  Afazili Bireyler için Geliştirilerek Standardize Edilen Dil Değerlendirme Testi’nin Kullanımı; Doç. Dr. İlknur Maviş, 5. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Kuşadası, (2009)

§  WISC-R Testi Eğitimi, Prof Dr. Gülsen Erden, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, (2009).

§  PECS( Picture Exchange Communication System) ve İletişim Becerilerinin Öğretimi, Eskişehir (2009).

§  Konuşmada Akıcılık Bozukluğu, Hızlı Konuşma, Kekemelik Değerlendirmesi ve Terapi Yöntemleri, Dr. Kenneth. St. Louis, Eğitim Semineri, (2010)

§  Lidcombe Erken Dönem Kekemelik Terapi Programı, Prof. Dr. Ahmet Konrot, Anadolu Üniversitesi, DİLKOM, (2010).

§  Ses Bozukluklarında Değerlendirme ve Terapi, Doç. Dr. Melda Kündük, Department of Communication Sciences & DisordersLouisiana State University, Anadolu Üniversitesi, DİLKOM, (2010).§  Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2 (GOBDÖ-TV-2) (2017)

§  Yutma Bozuklukları Değerlendirme ve Terapisi ( Seminer)- Doç Dr.Melda Kündük-Department of Communication Sciences & DisordersLouisiana State University, Anadolu Ünv DİLKOM (2010)

§  Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi, Doç Dr. Hakan Türkçapar- Ankara Dış Kapı Hastanesi 2. Psikiyatri Kliniği, POEM,İstanbul, (2010).

§  Çocukluk Çağı Apraksisi, Prof. Dr. Rebecca McCauley, Ohio State University, Anadolu Üniversitesi, DİLKOM, Eskişehir, (2013).

§  Avrupada Kullanılan Kekemeliği Önleyici Modern Terapi Metodlarının İncelenmesi (Examining The Modern Therapy Methods To Prevent Stuttering Applied Of Europe 27 Mayıs – 08 Haziran 2013, Thomas More University- Belgium)

§  PEP-R( Psiko- Eğitimsel Profil ) Ölçeği Eğitim Programı), Yard. Doç. Dr.Alev Girli, İzmir, (2015)

§  ETEÇOM Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı – Prof. Dr. İbrahim Diken, İstanbul - 2015

§  GOBDÖ-2-TV Gulliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği – 2 – Türkçe Versiyonu - Prof. Dr. İbrahim Diken, İstanbul – 2015

§  Ergen ve Yetişkinlerde Yoğunlaştırılmış Kekemelik Terapisi Eğitimi, Uzm. Dil ve Konuşma Terapisti Veysel Kızılboğa, Uzm. Psikolojik Danışman Mahmut Kızılboğa, Eskişehir, (2016)                        

§  VO-ODS (IVO-OTİZM DEĞERLENDİRME SETİ) Sertifika Eğitimi , Prof. Dr. İbrahim H. Diken, Yrd. Doç. Dr. Veysel Aksoy, Dr. Onur Özdemir, Eskişehir , (2017)

§  Demographic measures of voice patients, 12th Congress of the International Clinical Phonetics and Linguistics Association-ICPLA, Poster Session, Istanbul, Turkey (2008).

§  Spouse Attitudes in Turkey Toward the Person With Aphasia,10th Science of Aphasia Kongresi poster sunumu, (2009).

§  Kekeme ve Kekeme Olmayan Yetişkinlerin Stroop Testi Performanslarının Karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir (2011).

DİLGEM Eğitim Öğretim Danışmanlık ve Yayıncılık Ltd. Şti. Atatürk Mahallesi Girne Caddesi Zengin İş Merkezi No: 20 D: 7-9 Ataşehir / İSTANBUL

+90 (216) 456 42 42

dilgem@dilgem.com.tr

www.dilgem.com.tr

FOTO GALLERİ

  • /upload/gallery/dilgem-dil-gelisim-merkezi-fotograf12.jpg
  • /upload/gallery/dilgem-dil-gelisim-merkezi-fotograf14.png
  • /upload/gallery/dilgem-dil-gelisim-merkezi-fotograf13.png
  • /upload/gallery/dilgem-dil-gelisim-merkezi-fotograf10.png
  • /upload/gallery/dilgem-dil-gelisim-merkezi-fotograf1.jpg
  • /upload/gallery/dilgem-dil-gelisim-merkezi-fotograf2.jpg
  • /upload/gallery/dilgem-dil-gelisim-merkezi-fotograf3.jpg
  • /upload/gallery/dilgem-dil-gelisim-merkezi-fotograf4.jpg
  • /upload/gallery/dilgem-dil-gelisim-merkezi-fotograf5.jpg