DIR201: Floortime® Temel Uygulayıcı Sertifika Eğitimi

DIR201: Floortime® Temel Uygulayıcı Sertifika Eğitimi

TARİH / SAAT

YER / ADRES

İLETİŞİM

07 Ağustos 2019 tarihinden sonra ICDL tarafından belirlenen tarih ve saatlerde online olarak yapılacaktır.

DİLGEM Ataşehir

Atatürk Mah. Girne Cad. Zengin İş Merkezi No: 20/7 Ataşehir / İSTANBUL

0 216 456 42 42

0 533 165 60 94

0 505 892 41 75

dilgem@dilgem.com.tr


Tüm öğrenme ve gelişimimizin altında kimi kaynaklarda aşama, köşe taşı, ya da seviye olarak da adlandırılan 6 çeşit temel gelişimsel kapasite yer almaktadır. Özel gereksinimli olmayan çocuklar bu kapasitelerde göreceli olarak daha kolay bir şekilde ustalık kazanırlar. Çeşitli güçlükler yaşayan çocuklar ise becerileri yeterli olmadığından değil ancak biyolojik yeterlilikleri uzmanlaşmalarını zorlaştırdığı için bu alanlarda ustalık kazanamazlar ya da çok güç ustalaşırlar. Bakıcılar, eğitmenler ve terapistler, bu becerileri ve bu beceriler üzerinde etkisi olan faktörleri inceleyerek ve de beceri yapılandırmalarını nasıl yapmaları gerektiğini öğrenerek kronik bozuklukları olan çocukların bile söz konusu becerilerin çoğunu öğrenmelerini sağlayabilirer. 6 gelişimsel kapasitenin her birinin gelişim sürecinde sunulacak uygun duygusal yaşantılar, hayati öneme sahip bilişsel, sosyal, duygusal beceriler ile dil ve motor becerilerin aynı zamanda da benlik duygusunun gelişmesine ciddi düzeyde katkılar sağlamaktadır.

Eğitimin Amacı: Bu kursta katılımcılar, çocuğun istenç ve güdülenmesine (motivasyon) bağlı olarak ilk 4 fonksiyonel duygusal gelişimsel kapasiteyi (düzenleme—ortak ilgi—amaçlı ve karşılıklı iletişim—benlik duygusu ve sorun çözme) desteklemek için gerekli yeterlilikleri öğrenir ve geliştirirler. Katılımcılar, etkileşimlerini özel gereksinimli çocuk ya da yetişkinin bireysel farkılıklarına göre yapılandırarak Floortime ilkelerini uygulamayı öğrenirler.

Genel Öğrenme Çıktıları: Bu kursu başarıyla tamamlayan katılımcılar;

 • DIRFloortime™ Modelinde tanımlanan ilk dört fonksiyonel duygusal gelişim kapasitesinin kuramsal temelini doğru bir şekilde betimler,
 • Duyusal tepki (reaktivite), işlemleme ve motor planlama, alıcı ve ifade edici dil becerileri ve görsel-uzamsal gelişimle ilgili temel ve alana özgü kavramları doğru bir şekilde açıklar,
 • Özerkliklerine saygı duyarak ve destekleyerek çocuğa bakım veren bireylerin güçlü yanlarını tanımlar ve benimser,
 • DIRFloortime™ Modelini destekleyen bilimsel araştırma ve kanıtlar hakkında bilgi edinir.

Değerlendirme ve Bireysel Profil Geliştirme Öğrenme Çıktıları: Bu kursu başarıyla tamamlayan katılımcılar;

 • Gelişimsel özel gereksinimleri olan ya da olmayan çocuk ve yetişkinlerde ilk dört temel fonksiyonel duygusal gelişim kapasitesinin olup olmadığını, ilgili zorlukları ve bu kapasitelerdeki ustalık seviyesini betimler,
 • Gelişimsel özel gereksinimleri olan ya da olmayan çocuk ve yetişkinlerde duyusal tepki (reaktivite), işlemleme ve motor planlama, alıcı ve ifade edici dil becerileri ve görsel-uzamsal gelişimle ilgili bireysel profilleri/özellikleri betimler,
 • Bireysel farklılıkların ilk dört fonksiyonel duygusal gelişim kapasitesini hem olumlu hem de olumsuz olarak nasıl etkilediğini açıklar,
 • Bakıcı ve çocuk arasındaki ilişkiyi ve vaka ile ilgili olarak kendi performansını değerlendirirken uyum düzeyinin rolünü betimler,

Uygulama / Floortime Öğrenme Çıktıları: Bu kursu başarıyla tamamlayan katılımcılar,

 • Bireyin duygulanımını dengeleyerek; düzenleme, duygusal ilgi, ortak eğlence, karşılıklılık ve karmaşık düşünme süreçlerini destekleyerek Floortime yeterlilikleri aracılığıyla DIR® kavramlarını bütünleştirir ve uygular,
 • İletişim döngülerinin süresini ve karmaşıklığını, karşısındaki bireyin önderliğinde—bireyin niyet, güdülenme ve amaçlarına bağlı olarak—dereceli olarak artırma becerisini sergiler,
 • Daha uzun süreli ve daha karmaşık iletişim döngüleri oluşturulmasını sağlayan ve bireysel farklılıkları dikkate alan etkileşimleri mümkün kılan belli Floortime stratejilerini kullanabilme becerisini sergiler.

İçgörü ve Mesleki Kimlik Öğrenme Çıktıları: Bu kursu başarıyla tamamlayan katılımcılar,

 • Stress altındaki eğilimleri ve tercih ettikleri etkileşim biçimleri de dahil, birlikte çalışılan vakanın bireysel farklıklıklarını ve fonksiyonel duygusal gelişim kapasitelerini dikkate alır,
 • Gözlemler, grup tartışmaları, kişisel değerlendirmeler, araştırma, danışma vb süreçler aracılığıyla DIRFloortime™ Modeline dair bilgi dağarcığını ve bu modelin uygulanışını sürekli geliştirmek için kişisel yansıtma yöntemini kullanır,
 • Çalışma alanının sınırlarını bilmek, gizlilik ilkesine uymak ve gerekli izinleri almak gibi noktaları da kapsayan etik değerler ve uygulama standartlarına uygun çalışır.

Koşullar, Değerlendirme ve Sertifikasyon:

Katılımcılar vaka sunumları, sınıf-içi katılım ve forumlarda sorulan sorulara verdikleri cevaplara göre değerlendirilirler.

Kurs boyunca katılımcıların video kayıtları aracılığıyla iki tane vaka sunumu yapmaları gerekmektedir. Sunumu yapılan vakaların yaşları ile ilgili bir sınırlama olmamasına karşın FDGK 1-4 aralığında güçlükler yaşıyor olmaları gerekir. Genelde Otizm tanılı küçük çocukların sunuları yapılmaktadır. Sunumu yapılan çocuk, katılımcının kendi çocuğu olamaz. Genelde katılımcılardan iki vaka sunumu yapacak şekilde hazır olmaları istenir ancak bazen, aynı vakanın iki kere sunulması da istenebilir. Eğer sunacak sadece bir vakanız var ise dirfloortime@icdl.com adresine mail atarak onay almanız gerekir. (Genelde onay verilmekle birlikte bazen vakanın özellikleri onay verilmesini mümkün kılmayabiliyor.)

Çevrimiçi ortamlarda eğitim alan katılımcıların kamera ve mikrofona sahip bir düzenek ile derslere katılmaları gerekmektedir. İlgili yazılım ICDL tarafından sağlanmaktadır.

Katılımcıların, öğrenme çıktılarında listelenen dört alanın her birinde en az %80 düzeyinde başarılı olduklarının Eğitim Liderleri tarafından onaylanması gerekir.

Bu kurs, her bir katılımcının DIRFloortime yeterliliklerini değerlendirmeye dayalı bir eğitimdir.

Başarılı katılımcılara DIRFloortime® Temel Uygulayıcı Sertifikası (DIR-Temel) verilir ve ICDL internet sitesinde kayıtlı uygulayıcılar arasına alınır.

Kursa devam eden tüm katılımcılara Katılım Sertifikası verilir.

 

DİKKAT!

1- Bu kurs Disiplinler Arası Gelişim ve Öğrenme Konseyi (ICDL) ve DİLGEM işbirliğiyle düzenlenmektedir.

2- Bu kursa katılabilmek için katılımcıların Disipler Arası Gelişim ve Öğrenme Konseyi (ICDL) onaylı DIR101: FLOORTIME® Temel Eğitim Kursu Katılım Belgesi’ne sahip olmaları gerekmektedir. DIR101: FLOORTIME® Temel Eğitim Kursu'muzuza katılmak için: http://dilgem.com.tr/tr/post/172/dir101-floortime-temel-egitim-kursu

3- Belgelendirme: Bu kursa katılanlara Disipler Arası Gelişim ve Öğrenme Konseyi (ICDL) tarafından “DIR201: FLOORTIME TEMEL UYGULAYICI SERTİFİKASI” verilecektir.

4- Bu kurs 14 hafta süreli olup haftada 2'şer saatlik oturumlarla 12’şer kişilik gruplara TÜRKÇE dilinde düzenlenen  çevrimiçi bir kurstur. İlk dört işlevsel, duygusal, gelişimsel kapasite olan düzenleme, ilgi, amaçlı ve karşılıklı iletişim ve benlik algısı ve sorun çözme kapasitelerine dair bir eğitimdir. Katılımcılar vaka sunumları, ders sırasındaki katılım düzeyleri ve forum sorularına verdikleri cevaplara göre değerlendirilmektedir.

5- Kesin kayıt için katılımcıların 25 Haziran 2019 tarihine kadar  aşağıdaki satın alma linki üzerinden kursu satın almaları gerekmektedir. Ödemenin DİLGEM’e yapılmasını takiben katılımcılara Disipler Arası Gelişim ve Öğrenme Konseyi (ICDL) tarafından gönderilecek e-posta ile DIR201: Floortime® Temel Uygulayıcı Sertifika Eğitimi'ne katılmaları için yapmaları gerekenler iletilecektir.

6- Katılımcılar kurs ücretini ödeyip kesin kayıt işlemlerini tamamladıklarında ödedikleri ücretin DİLGEM tarafından kedilerine hiçbir koşulda iade edilmeyeceğini kabul ederler.

7- Ücret: 789$ + KDV’dir.

8- Katılımcılar kurs ücretini aşağıdaki satın alma linki üzerinden KREDİ KARTI ile peşin ya da taksit imkanlarıyla ödeyebilirler.

Müşteri destek ekibimiz sorularınızı cevaplamak için burada. Bize herşeyi sorabilirsiniz. WhatsApp ile size anında dönüş yapılacaktır.
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?

DİLGEM Eğitim Öğretim Danışmanlık ve Yayıncılık Ltd. Şti. Atatürk Mahallesi Girne Caddesi Zengin İş Merkezi No: 20 D: 7-9 Ataşehir / İSTANBUL

+90 (216) 456 42 42

dilgem@dilgem.com.tr

www.dilgem.com.tr

FOTO GALLERİ

 • /upload/gallery/cocugunuzda-kacirmayi-istemeyeceginiz-kritik-gelisimsel-donum-noktalari.jpg
 • /upload/gallery/dil-konusma-isitme.jpg
 • /upload/gallery/beynin-islevleri.jpg
 • /upload/gallery/bedenim-icin-guvenlik-kurallarim-.jpg
 • /upload/gallery/duyusal-sistemler.jpg
 • /upload/gallery/tree.jpg
 • /upload/gallery/artikulasyon-terapisi-basamaklari.jpg
 • /upload/gallery/yasam-kalitesi.jpg
 • /upload/gallery/afazili-bireylerle-nasil-iletisim-kurulmali.jpg
Türkçe Katalog Almanca Katalog