KEKEMELİK TERAPİSİ: Yaşa Özgü Bilişsel, Duygusal ve Davranışsal Analiz / Dr. Kurt EGGERS / Workshop

KEKEMELİK TERAPİSİ: Yaşa Özgü Bilişsel, Duygusal ve Davranışsal Analiz / Dr. Kurt EGGERS / Workshop

Yer: DİLGEM Ataşehir

Adres: Atatürk Mah. Girne Cad. Zengin İş Merkezi No: 20/7 Ataşehir / İSTANBUL

İletişim: 0216 456 42 42 - 0533 165 60 94 - 0505 892 41 75

E-mail: dilgem@dilgem.com.tr

Eğitim Dili: Eğitim dili İngilizce olup İngilizce bilmeyen katılımcılar için Uzman Dil ve Konuşma Terapisti Barış DİNÇER tarafından anında çeviri hizmeti verilecektir.

Hedef Kitle:Dil ve Konuşma Terapistleri ile bu alanda okuyan Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri.


KONUŞMACI

Dr. Kurt EGGERS

Özgeçmiş:Kurt EGGERS, tıp fakültesini bitirmiş, konuşma terapisi alanında yüksek lisans yapmış ve doktorasını Biomedikal Bilimler & Gelişimsel Psikoloji alanında tamamlamıştır. Belçika Thomas More Üniversitesi Dil ve Konuşma Bozuklukları bölümünde Doçent unvanı ile araştırmacı olarak, Finlandiya Turku Üniversitesi Psikoloji ve Dil & Konuşma Bozuklukları bölümünde Doçent unvanı ile hoca olarak, ayrıca da Finlandiya Oulu Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Avrupa Akıcılık Bozukluklarında Klinik Uzmanlık (European Clinical Specialization in Fluency Disorders—www.ecsf.eu) kurumunun koordinatörü, Uluslararası Akıcılık Birliği’nin Başkanı (www.ifa.org)ve Uluslararası Logopedi ve Foniatri Birliğinin (www.ialpasoc.info)akıcılık komitesi üyesidir.  Eggers, klinik uygulamalarda tecrübeli olmakla birlikte uluslararası ölçekte eğitimler vermiş ve araştırmalar yayınlamıştır. Araştırmalarında, farklı vaka gruplarında kekemelik ve akıcılık bozuklukları üzerinde dikkat, yürütücü işlevler ve kişisel özelliklerin rolünü çalışmaktadır.

Eğitimin İçeriği: Bu eğitim hali hazırda kekemelikle ilgili ön bilgileri olan Dil ve Konuşma Terapistlerine yöneliktir. Eğitimin 4 farklı adımında farklı yaşlardaki akıcılık terapisi ele alınacaktır (Okul Öncesi, Okul Çağı ve Ergenler/Yetişkinler). Katılımcıların, eğitimin her aşaması için kendi çalıştıkları vaka örneklerini getirmeleri bu çalıştayın önemli bir parçasıdır. Her ne kadar giriş bölümünde ana hatlarıyla kuramsal çerçeve tartışılacak olsa da çalıştayın odak noktası, kekeleyen bireylerle çalışırken kullanılabilecek pratik becerilerdir. Söz konusu becerilerin kazanımı için video izleme ve canlandırma etkinlikleri planlanmaktadır.

DETAYLI PLANLAMA

1. BÖLÜM:

Tarih/Saat: 03-04 Şubat 2019 / Pazar-Pazartesi  / 10.00-18.00

Kekemelik olgusu; Kekemeliğin ortaya çıkışı, gelişimi ve şiddetlenmesi ile ilgili güncel bilgiler; Bilişsel-davranışsal terapi yaklaşımının kuramsal çerçevesi. Bu iki gün, kekemeliğin farklı yaş gruplarında (okul öncesi, okul çağı ve ergen/yetişkin) analiz edileceği diğer günler için temel oluşturmaktadır. Katılımcıların, her bölümde kendi vakalarını tartışma fırsatları olacaktır.

Öğrenme Çıktıları: Birinci bölümün sonunda katılımcılar;

 • Kekemeliğin nedenlerine, gelişimine ve klinik uygulamalara dair güncel modellerle ilgili bilgilerini artırırlar;
 • Kanıta-dayalı uygulamalar, ortak faktörlerin rolü ve terapist olarak kendi rolleri hakkında bilgilerini artırırlar;
 • Terapilerin etkililiğini nasıl en üst düzeye çıkarabilecekleri öğrenirler;
 • Klinik vaka değerlendirmesi, işlevsel ve anlam analizleri konusunda eğitilir ve öğrendiklerini kendi vakaları üzerinde uygularlar.

 

2. BÖLÜM:

Tarih/Saat: 03-04 Mart 2019 / Pazar – Pazartesi / 10.00-18.00

Okul öncesi çağı çocuklarda kekemelik değerlendirmesi ve terapisi; Birinci bölümde verilen ödev/uygulamaların sunumu ve tartışılması

Öğrenme Çıktıları: İkinci bölümün sonunda, katılımcılar

 • Kendiliğinden iyileşme olgusu ile ilgili bilgilerini artırır ve bu bilgileri klinik karar verme süreçlerinde uygularlar;
 • Ebeveyn danışma grupları için amaç belirler ve bu grupları yönetirler;
 • Ebeveyn-çocuk ilişkisini en uygun düzeye getirirler;
 • Akıcılığı artırmaya yönelik çevresel düzenlemeleri öğrenir ve bunları klinik uygulamalarında kullanırlar;
 • Kekeledikleri anlarda ve kekemeliği tetikleyici uyaranlara karşı çocukları duyarsızlaştırabilirler;
 • Yılgınlıkla baş etme tekniklerini kullanmayı öğrenirler;
 • Lidcombe programı hakkında bilgilerini artırırlar.

 

3. BÖLÜM:

Tarih/Saat: 31 Mart-01 Nisan 2019 / Pazar – Pazartesi / 10.00-18.00

Okul çağı çocuklarında kekemelik değerlendirmesi ve terapisi; okul öncesi çağı kekeleyen çocuklarla ilgili vaka sunumları / örnek olaylar.

Öğrenme Çıktıları: Üçüncü bölümün sonunda, katılımcılar

 • İkinci bölümde kazandıkları farklı öğrenme çıktılarını okul çağı çocukları için uyumlamayı ve kullanmayı öğrenirler;
 • Çocukları (ve ebeveynleri) konuşma üretimi ile ilgili bilgilendirebilirler;
 • Akıcılığı kolaylaştıran teknikleri (yavaşlatılmış konuşma hızı, kas gerilimi azaltma ve ezgi ayarlamaları gibi) öğrenirler;
 • Çocuk ve bakıcılar üzerinde kekemeliğin yol açtığı bilişsel-davranışsal etkiler üzerinde (olumsuz otomatik düşünceler, kaygı/duyarlılık azaltma gibi) çalışırlar;
 • Çocuğa (ve bakıcılara) baş etme ve problem çözme becerilerini (örneğin zorbalıkla karşılaşıldığında) öğretebilirler.

 

4. Bölüm:

Tarih/Saat: 14-15 Nisan 2019 / Pazar – Pazartesi / 10.00-18.00

Ergenlerde ve yetişkinlerde kekemelik değerlendirmesi ve terapisi; okul çağı kekeleyen çocuklarla ilgili vaka sunumları / örnek olaylar

Öğrenme Çıktıları: Dördüncü bölümün sonunda, katılımcılar

 • Üçüncü bölümde kazandıkları farklı öğrenme çıktılarını ergen ve yetişkinler için uyumlamayı ve kullanmayı öğrenirler;
 • Kendini ifade etme/kabul etme ve yapay kekemelik kavramları hakkında bilgi edinir ve bunları nasıl kullanacaklarını öğrenirler;
 • Sürekli sesleme, sesletim esnasında baskıyı azaltma, yumuşak sesletim değişiklikleri, uzatarak konuşma, seslemeyi kolay başlatma gibi akıcılık artırıcı teknikleri kullanırlar;
 • İptal, hazırlık yapma ve vazgeçme gibi kekemelik şekillendirme (modifikasyon) tekniklerini kullanırlar;
 • Vakanın iletişim becerilerini (göz teması, sıra alma gibi) en üst düzeye çıkarırlar.

 

DİKKAT!

1. Belgelendirme: Katılımcılar bu workshop sonunda DİLGEM ve aşağıda isimleri yer alan Dr. Kurt EGGERS’in çalıştığı tüm kurumların logolarının bulunduğu Dr. Kurt EGGERS imzalı KEKEMELERLE ÇALIŞMA SERTİFİKASIalacaklardır.Ayrıca bu eğitimde alınan krediler Dr. Kurt EGGERS ile birlikte planladığımız kekemelik üzerine 1 yıllık sertifikalı eğitimde de geçerli olacaktır. CPD (Sürekli Mesleki Gelişim) kredileri Dil ve Konuşma Terapisi alanında ASHA, IFA gibi uluslararası yetkili kurumlar tarafından tanınmaktadır. Dr. Kurt EGGERS’in Çalıştığı Kurumlar Listesi;

 • Belçika Thomas More Üniversitesi
 • Finlandiya Turku Üniversitesi
 • Finlandiya Oulu Üniversitesi
 • Avrupa Akıcılık Bozuklukları'nda Klinik Uzmanlık (European Clinical Specialization in Fluency Disorders - www.ecsf.eu)
 • Uluslararası Akıcılık Birliği (www.ifa.org)
 • Uluslararası Logopedi ve Foniatri Birliği (www.ialpasoc.info)

2. Ücret: 600€ +KDV

Banka Adı: Yapı Kredi Bankası

Hesap Adı: DİLGEM Eğitim Öğretim Danışmanlık ve Yayıncılık Ltd. Şti.

IBAN No: TR 2900 0670 1000 0000 4635 8398

5. Katılımcılar eğitim ücretini http://www.shop.dilgem.com.tr/tr/seminerlerimiz--k linki üzerinden KREDİ KARTI ile peşin ya da 12 taksite kadar taksit imkanlarıyla ödeyebilirler.

6. Eğitim ücretini ödediğinizde kaydınız otomatik olarak yapılmaktadır.

7. Katılımcılar eğitim ücretini ödeyip kesin kayıt işlemlerini tamamladıklarında ödedikleri ücretin DİLGEM tarafından kendilerine hiçbir koşulda iade edilmeyeceğini kabul ederler.

8. Kontenjan 40 kişi ile sınırlıdır.

9. Katılımın 30 kişiyi geçmesi durumunda DİLGEM, seminer salonunu İstanbul Anadolu Yakasında başka bir salona almakta özgürdür.

10. Katılımcılar dilerlerse seçtikleri bir ya da birkaç kura birden katılım gösterebilirler. Bu durumda her bir kurun ücreti 250€ + KDV’dir.

DİLGEM Eğitim Öğretim Danışmanlık ve Yayıncılık Ltd. Şti. Atatürk Mahallesi Girne Caddesi Zengin İş Merkezi No: 20 D: 7-9 Ataşehir / İSTANBUL

+90 (216) 456 42 42

dilgem@dilgem.com.tr

www.dilgem.com.tr

FOTO GALLERİ

 • /upload/gallery/dilgem-dil-gelisim-merkezi-fotograf12.jpg
 • /upload/gallery/dilgem-dil-gelisim-merkezi-fotograf14.png
 • /upload/gallery/dilgem-dil-gelisim-merkezi-fotograf13.png
 • /upload/gallery/dilgem-dil-gelisim-merkezi-fotograf10.png
 • /upload/gallery/dilgem-dil-gelisim-merkezi-fotograf1.jpg
 • /upload/gallery/dilgem-dil-gelisim-merkezi-fotograf2.jpg
 • /upload/gallery/dilgem-dil-gelisim-merkezi-fotograf3.jpg
 • /upload/gallery/dilgem-dil-gelisim-merkezi-fotograf4.jpg
 • /upload/gallery/dilgem-dil-gelisim-merkezi-fotograf5.jpg