DIR201: Temel Fonksiyonel Duygusal Gelişim Kapasitelerini Desteklemek Dersine Giriş

DIR201: Temel Fonksiyonel Duygusal Gelişim Kapasitelerini Desteklemek Dersine Giriş

DIR201: TEMEL FONKSİYONEL DUYGUSAL GELİŞİM KAPASİTELERİNİ DESTEKLEMEK DERSİNE GİRİŞ

Tarih: 26 Şubat 2019 / Salı

Saat: 09.00-17.00

Yer: DİLGEM Ataşehir

Adres: Atatürk Mah. Girne Cad. Zengin İş Merkezi No: 20 D:7-9 Ataşehir / İSTANBUL

İletişim: 0 216 456 42 42 - 0 533 165 60 94

Whatsap: 0 505 892 41 75

E-mail: dilgem@dilgem.com.tr

Hedef Kitle: Bu kursa katılabilmek için herhangi bir mezuniyet derecesi aranmamaktadır.

Eğitim Dili: Eğitim dili İngilizce olup İngilizce bilmeyen katılımcılar için Uzman Dil ve Konuşma Terapisti Barış DİNÇER tarafından anında çeviri hizmeti verilecektir.

 

KONUŞMACILAR

Jeffrey J. GUENZEL, MA, LPC / ICDL Başkanı

Gil TIPPY, PsyD

 

DIR201: TEMEL FONKSİYONEL DUYGUSAL GELİŞİM KAPASİTELERİNİ DESTEKLEMEK DERSİNE GİRİŞ

            Tüm öğrenme ve gelişimimizin altında kimi kaynaklarda aşama, köşe taşı, ya da seviye olarak da adlandırılan 6 çeşit temel gelişimsel kapasite yer almaktadır. Özel gereksinimli olmayan çocuklar bu kapasitelerde göreceli olarak daha kolay bir şekilde ustalık kazanırlar. Çeşitli güçlükler yaşayan çocuklar ise becerileri yeterli olmadığından değil ancak biyolojik yeterlilikleri uzmanlaşmalarını zorlaştırdığı için bu alanlarda ustalık kazanamazlar ya da çok güç ustalaşırlar. Bakıcılar, eğitmenler ve terapistler, bu becerileri ve bu beceriler üzerinde etkisi olan faktörleri inceleyerek ve de beceri yapılandırmalarını nasıl yapmaları gerektiğini öğrenerek kronik bozuklukları olan çocukların bile söz konusu becerilerin çoğunu öğrenmelerini sağlayabilirer. 6 gelişimsel kapasitenin her birinin gelişim sürecinde sunulacak uygun duygusal yaşantılar, hayati öneme sahip bilişsel, sosyal, duygusal beceriler ile dil ve motor becerilerin aynı zamanda da benlik duygusunun gelişmesine ciddi düzeyde katkılar sağlamaktadır.

 

Eğitimin Ön Şartı: DIR101 Kursunu başarıyla bitirmiş olmak: DIR101 Kursumuzu incelemek için: http://dilgem.com.tr/tr/post/164/dir101-dirfloortime-temel-egitim-kursu

 

Eğitimin Amacı: Bu kursta katılımcılar, çocuğun istenç ve güdülenmesine (motivasyon) bağlı olarak ilk 4 fonksiyonel duygusal gelişimsel kapasiteyi (düzenleme—ortak ilgi—amaçlı ve karşılıklı iletişim—benlik duygusu ve sorun çözme) desteklemek için gerekli yeterlilikleri öğrenir ve geliştirirler. Katılımcılar, etkileşimlerini özel gereksinimli çocuk ya da yetişkinin bireysel farklıklarına göre yapılandırarak Floortime ilkelerini uygulamayı öğrenirler.

 

Genel Öğrenme Çıktıları: Bu kursu başarıyla tamamlayan katılımcılar;

 • DIRFloortime Modelinde tanımlanan ilk dört fonksiyonel duygusal gelişim kapasitesinin kuramsal temelini doğru bir şekilde betimler,
 • Duyusal tepki (reaktivite), işlemleme ve motor planlama, alıcı ve ifade edici dil becerileri ve görsel-uzamsal gelişimle ilgili temel ve alana özgü kavramları doğru bir şekilde açıklar,
 • Özerkliklerine saygı duyarak ve destekleyerek çocuğa bakım veren bireylerin güçlü yanlarını tanımlar ve benimser,
 • DIRFloortime™ Modelini destekleyen bilimsel araştırma ve kanıtlar hakkında bilgi edinir.

 

Değerlendirme ve Bireysel Profil Geliştirme Öğrenme Çıktıları: Bu kursu başarıyla tamamlayan katılımcılar;

 • Gelişimsel özel gereksinimleri olan ya da olmayan çocuk ve yetişkinlerde ilk dört temel fonksiyonel duygusal gelişim kapasitesinin olup olmadığını, ilgili zorlukları ve bu kapasitelerdeki ustalık seviyesini betimler,
 • Gelişimsel özel gereksinimleri olan ya da olmayan çocuk ve yetişkinlerde duyusal tepki (reaktivite), işlemleme ve motor planlama, alıcı ve ifade edici dil becerileri ve görsel-uzamsal gelişimle ilgili bireysel profilleri/özellikleri betimler,
 • Bireysel farklılıkların ilk dört fonksiyonel duygusal gelişim kapasitesini hem olumlu hem de olumsuz olarak nasıl etkilediğini açıklar,
 • Bakıcı ve çocuk arasındaki ilişkiyi ve vaka ile ilgili olarak kendi performansını değerlendirirken uyum düzeyinin rolünü betimler,

 

Uygulama / Floortime Öğrenme Çıktıları: Bu kursu başarıyla tamamlayan katılımcılar;

 • Bireyin duygulanımını dengeleyerek; düzenleme, duygusal ilgi, ortak eğlence, karşılıklılık ve karmaşık düşünme süreçlerini destekleyerek Floortime yeterlilikleri aracılığıyla DIR® kavramlarını bütünleştirir ve uygular,
 • İletişim döngülerinin süresini ve karmaşıklığını, karşısındaki bireyin önderliğinde—bireyin niyet, güdülenme ve amaçlarına bağlı olarak—dereceli olarak artırma becerisini sergiler,
 • Daha uzun süreli ve daha karmaşık iletişim döngüleri oluşturulmasını sağlayan ve bireysel farklılıkları dikkate alan etkileşimleri mümkün kılan belli Floortime stratejilerini kullanabilme becerisini sergiler.

 

İçgörü ve Mesleki Kimlik Öğrenme Çıktıları: Bu kursu başarıyla tamamlayan katılımcılar;

 • Stress altındaki eğilimleri ve tercih ettikleri etkileşim biçimleri de dahil, birlikte çalışılan vakanın bireysel farklıklıklarını ve fonksiyonel duygusal gelişim kapasitelerini dikkate alır,
 • Gözlemler, grup tartışmaları, kişisel değerlendirmeler, araştırma, danışma vb süreçler aracılığıyla DIRFloortime™ Modeline dair bilgi dağarcığını ve bu modelin uygulanışını sürekli geliştirmek için kişisel yansıtma yöntemini kullanır,
 • Çalışma alanının sınırlarını bilmek, gizlilik ilkesine uymak ve gerekli izinleri almak gibi noktaları da kapsayan etik değerler ve uygulama standartlarına uygun çalışır.

 

DİKKAT!

1- Bu kurs DİLGEM (www.dilgem.com.tr) ve ICDL (http://www.icdl.com) işbirliğiyle düzenlenmektedir.

2- Bu kursun 26 Şubat 2019 Salı günü yapılması planlanmaktadır. Lakin 31 Ocak 2019 tarihine gelindiğinde katılımcı sayısı 120 kişinin altında kalırsa bu kurs Mayıs 2019 ayında bir Salı gününe ertelenecektir. Kursun ertelenip ertelenmediği en geç 01 Şubat 2019 tarihinde www.dilgem.com.tr internet sitesi üzerinden duyurulacaktır.

3- Belgelendirme:Bu kursa katılanlara DİLGEM onaylı ve kursu veren hocaların imzaladığı KATILIM BELGESİ verilecektir.

4- Ücret: 

 • 31 Ocak 2019 Tarihine Kadar: 150$ + KDV
 • 01 Şubat 2019 Sonrası: 175$ + KDV

BANKA HESAP BİLGİLERİ

Banka Adı: Yapı Kredi Bankası

Hesap Adı: DİLGEM Eğitim Öğretim Danışmanlık ve Yayıncılık Ltd. Şti.

IBAN No: TR 2900 0670 1000 0000 4635 8398

5- Katılımcılar eğitim ücretini https://www.shop.dilgem.com.tr/tr/seminerlerimiz--k linki üzerinden KREDİ KARTI ile peşin ya da 12 taksite kadar taksit imkanlarıyla ödeyebilirler.

6- Katılımcılar eğitim ücretini ödeyip kesin kayıt işlemlerini tamamladıklarında ödedikleri ücretin DİLGEM tarafından kendilerine hiçbir koşulda iade edilmeyeceğini kabul ederler.

7- DIR®FLOORTIME® Terapistiolmakisteyen katılımcılar dilerlerse DIRFLOORTIME® TEMEL UYGULAYICI SERTİFİKA EĞİTİMİ (14 Hafta Süreli Online Eğitim) katılabilirler. Eğitimi incelemek için: http://www.dilgem.com.tr/tr/service/162/floortime-terapisti-olmak-icin-hangi-asamalari-tamamlamaliyiz

DİLGEM Eğitim Öğretim Danışmanlık ve Yayıncılık Ltd. Şti. Atatürk Mahallesi Girne Caddesi Zengin İş Merkezi No: 20 D: 7-9 Ataşehir / İSTANBUL

+90 (216) 456 42 42

dilgem@dilgem.com.tr

www.dilgem.com.tr

FOTO GALLERİ

 • /upload/gallery/dilgem-dil-gelisim-merkezi-fotograf12.jpg
 • /upload/gallery/dilgem-dil-gelisim-merkezi-fotograf14.png
 • /upload/gallery/dilgem-dil-gelisim-merkezi-fotograf13.png
 • /upload/gallery/dilgem-dil-gelisim-merkezi-fotograf10.png
 • /upload/gallery/dilgem-dil-gelisim-merkezi-fotograf1.jpg
 • /upload/gallery/dilgem-dil-gelisim-merkezi-fotograf2.jpg
 • /upload/gallery/dilgem-dil-gelisim-merkezi-fotograf3.jpg
 • /upload/gallery/dilgem-dil-gelisim-merkezi-fotograf4.jpg
 • /upload/gallery/dilgem-dil-gelisim-merkezi-fotograf5.jpg