Beckman Oral Motor Değerlendirme ve Terapi Eğitimi

Beckman Oral Motor Değerlendirme ve Terapi Eğitimi

TARİH / SAAT

YER / ADRES

İLETİŞİM

27-28-29-30 Eylül 2019

08.00-17.30

DİLGEM Ataşehir

Atatürk Mah. Girne Cad. Zengin İş Merkezi No: 20/7 Ataşehir / İSTANBUL

0 216 456 42 42

0 533 165 60 94

0 505 892 41 75

dilgem@dilgem.com.tr

 

Özgeçmiş: Debra Beckman, 1975 yılından beri iletişim bozuklukları alanında çalışmakta olup motor konuşma bozuklukları uzmanlık alanıdır. Okul, hastane, üniversite, travma merkezi, evde hizmet, bakım evi, huzur evi, zihin engelli bireyler için Aracı Bakım Merkezi ve daha büyük yatılı ortamlarda çalışma deneyimine sahiptir. Gelişimsel engelleri olanlar için yedi tane federal duruşmada uzman ve tanık olarak görev almıştır.

Kendisi sayısız yerel, ulusal ve uluslararası konferansta bildiriler sunmuş, kitaplarda, dergilerde ve Özel Ebeveyn (Exceptional Parent) dergisinde makaleleri yayınlanmıştır. Terapi amaçlı bir prob (mil) için Amerika Birleşik Devletleri patenti kazanmıştır. Klinik başarıları hem toplumda hem de meslektaşları arasında takdirle karşılanmaktadır.

Debra Beckman 1975 yılından beri iletişim bozuklukları alanında çalışmakta olup motor konuşma bozuklukları alanında uzmanlaşmıştır. Okul, hastane, üniversite, travma merkezi, evde hizmet, bakım evi, huzur evi, zihin engelli bireyler için Aracı Bakım Merkezi ve daha büyük yatılı ortamlarda çalışma deneyimine sahiptir. Gelişimsel engelleri olanlar için yedi tane federal duruşmada uzman ve tanık olarak görev almıştır.

Kendisi sayısız yerel, ulusal ve uluslararası konferansta bildiriler sunmuş, kitaplarda, dergilerde ve Özel Ebeveyn (Exceptional Parent) dergisinde makaleleri yayınlanmıştır. Terapi amaçlı bir prob (mil) için Amerika Birleşik Devletleri patenti kazanmıştır. Klinik başarıları hem toplumda hem de meslektaşları arasında takdirle karşılanmaktadır.

 

BECKMAN ORAL - MOTOR DEĞERLENDİRME ve TERAPİ EĞİTİMİ

Oral motor bozukluklar, hem hasta hem de bakım ekibi için çeşitli zorluklar anlamına gelmektedir. Oral motor bozuklukları olan bireyler genelde yönergeleri takip edemezler.      Kişi hiçbir şekilde ağızdan beslenmiyor olabilir, böyle olduğunda da oral hareket örüntülerini gözlemlemek çok güçleşmektedir. Mevcut başlangıç düzeyi protokollerin büyük çoğunluğu en az düzeyde de olsa vakaların belli yönergeleri takip edebilmelerini gerektiriyor. Beckman tarafından geliştirilen protokol ise vakanın gösterdiği tepkinin dudak, yanak, çene ve dilin hareket açısına, çeşitliliğine, kuvvetine ve baskısına uyumlu olması için bilişsel olarak harekete geçirmeyen mekanik kas tepkileri kullanmaktadır.

Bu dört günlük eğitimde (toplam 32 saat, 1.6 CEU kredisi), katılımcılar tonik ısırma, bir araçla tonik ısırma, yavaş oral geçiş, dil itimi (tongue thrust), öksürük, gag ve kusma ile ilgili telafi edici teknikleri yaparak/uygulayarak öğrenirler. Katılımcılar, birbirlerine protokol uygulayacak, sonuçları analiz edecek ve veri takibini öğreneceklerdir. Başlangıç değerlendirmesinde fark edilen zayıf alanlara dair belli oral-motor terapi tekniklerini yine birbirlerine uygulayarak pratik edeceklerdir.

Bunların yanı sıra eğitim içeriğinde yer alan konular amaç yazma, diyet kıvam ilerlemesi, oral sorunlarda tüp kullanımı, yemek zamanı kullanılabilecek yardımcı araçlar, oral hijyen sorunları, ilaç kullanma sorunları, trakeostomili vakalarda oral işlevler, oral-motor egzersizlerle sesletim iyileştirmesi, araştırma konuları, ciddi motor sorunları olan bireylerde videofloroskopik sorunlar ve katılımcılar tarafından belirtilecek diğer konuları kapsamaktadır. Öğretilen bilgi ve beceriler etkin katılım gerektirir ve katılanların hem bilgi dağarcıkları hem de becerileri gelişir.

Eğitim Çıktıları: Bu eğitimden sonra katılımcılar,

 • Beckman protokolünü kullanarak ora-fasiyel hareket örüntülerini tespit ederler
 • Telafi edici teknikleri kullanırlar
 • Oral-motor terapi ve tedavi tekniklerini kullananırlar

Eğitim öncesi ve sonrası cevaplanacak sorular:

 • Duyusal girdilerin oral-motor örüntüler üzerindeki etkisi nedir?
 • Yer çekiminin oral motor örüntüler üzerindeki etkisi nedir?
 • Oral-motor işlevleri belirlerken nelerin değerlendirilmesi gerekir?
 • Hangi terapi uygulamaları sekresyon ve salya kontrolünü artırır?
 • Hangi terapi uygulamaları dil itimini (tongue thrust) azaltır?

 

PROGRAM

1. GÜN

08:00 – 08:30  Kayıt

08:30 – 10:00  Uyarım mı Terapi mi? ….sayfa 4

                        Profesyonel Model….sayfa 4

                        Duyusal mı Duyusal-Motor mu?….sayfa 4

                        Beckman Oral-Motor Değerlendirme… sayfa 5

                        Beckman Oral-Motor Terapi…. sayfa 5

                        Yemek Efsaneleri… sayfa 5 - 6

                        Yemek Sorunları…. sayfa 7

                        Değerlendirme Alanları….. sayfa 8

                        Yönetim/Uygulama Planı…. sayfa 9

                        Yemek Bilgileri….. sayfa 10 - 11

                        Sorular: Yemek ve Reflü… sayfa 12 - 14

                        Duyusal-Motor Döngü… sayfa 15

10:00 - 10:15  Ara

10:15 – 12:00  Oro-Fasiyel Hareket Kontrol Süreci…. sayfa 16

                        Beyinde Oral-Motor Kontrol Merkezleri… sayfa 17 – 18

                        Konuşma Hareketleri ve Diğer Hareketler Arasındaki İlişki…sayfa 18

                        Derin Kas Basısı ve Yavaş Hareket…sayfa 18

                        Kas Güçlendirme Nedir?… sayfa 18

                        Dysarthria Nedir?…sayfa 18

                        Oral-Motor İşlevin Etkileri… sayfa 19 – 20

                        Emzik ve Oral-Motor Gelişim….sayfa 20

                        Oral Hassasiyeti Etkileyen Faktörler… sayfa 21

                        Oral Hassasiyet Ölçeği…. sayfa 21 (ve sayfa 110)

                        Duruşun Akıntılar Üzerindeki Etkisi… sayfa 22

                        Beckman Oral Motor Değerlendirme ve Terapi Programı …………………………………………………….sayfa 2

12:00 – 13:00  Öğle Yemeği

13:00 – 15:00  Reflü Belirtileri…. sayfa 23 – 24

                        Baş Hizalama ve Farengeal Birikme… sayfa 25

                        Yerçekiminin Lokma Üzerindeki Etkisi…. sayfa 26

                        Yan Yatarken Dikkat Edilmesi Gerekenler… sayfa 27

                        Ağız-İçi Yapılar…page 27

15:00 – 15:15  Ara

15:15 – 17:30 Yüz Kasları…. sayfa 28 – 29

                        Düşük Kas Tonusu ve Oral Motor Özellikler…. sayfa 30 – 31

                        Kas Tonusunun Ağız Yapıları Üzerindeki Etkisii

                        Oral Motor Örüntüler…. sayfa 32 – 39

                        Vaka İncelemesi

                        Yutma Örüntüleri…. sayfa 39 – 41

                        Salya Akışı…. sayfa 41

                        Öğürmek (gag)…. sayfa 41

                        Yumuşak Dokularda Bozulma Başlangıcı…. sayfa 42

                        Vaka İncelemesi

 

2. GÜN

08:00 – 10:00  Terapi Kararını Etkileyen Faktörler…. sayfa 43

                         Normal ve Anormal Kas Tonusunda İstikrar ve Hareketlilik… sayfa 44

                         Vücut Refleksleri ve Oral Hareketler Arasındaki İlişki… sayfa 45

                         Ultrason Görüntüleme… sayfa 46

                         Ultrason Video

                         Emme, Yutma, Nefes Alma …..sayfa 47

                         Gırtlak Altı Hava Basıncı…sayfa 48

10:00 – 10:15  Ara

                         Beckman Oral-Motor Değerlendirme ve Terapi Programı………………………………………………..sayfa 3

10:15 – 15:00 Emzirme, Biberon ve Emzikle İlgili Dikkat Edilmesi Gerekenler…….sayfa 49 – 51

                        Emzirmeden Biberona Geçiş…….. sayfa 52

                        Kıvamlı Besinlere Geçiş……… sayfa 53

                        Sıvılar için Örnek Yoğunluk Tablosu …. sayfa 54 – 56

                        Oral Uyarım… sayfa 57

                        Konumlandırmayla İlgili Kontrol Listesi… sayfa 58 - 59

                        Besin Sıcaklığı, Kıvamı ve Yoğunluğu ile İlgili Kontrol Listesi …… sayfa 60

                        Yeme Araç Gereçleri ile İlgili Kontrol Listesi…. sayfa 61

                        Oral Hijyen Desteği ile İlgili Kontrol Listesi … sayfa 62

15:00 – 15:15  Ara

15:15 – 17:30  Yüz Üstü ve Yan Yatmayla İlgili Vaka İncelemeleri

                         Yardımcı Tutuş Teknikleri….. sayfa 63 -64

                         Model Olma

                         Uygulama

 

3. GÜN

08:00 – 10:00   Yardımcı Tutuş Teknikleri… sayfa 65 – 66

                          Model Olma

                          Uygulama

                          Vaka İncelemesi

10:15 – 10:30  Ara

10:30 – 12:00  Oral-Motor Değerlendirme Başlanıgıcı….sayfa 67

                        Araçlarınızı Test Edin…. sayfa 67

                        Oral-Motor Değerlendirme İlkeleri… sayfa 69 – 72

                        Değerlendirme Protokolü… sayfa 73 – 74

                        Vaka İncelemesi #1 Değerlendirme Protokolü… sayfa 75 – 76

                        Yenidoğan Değerlendirme Videosu

                        Vaka İncelemesi #2

                        Beckman Oral-Motor Değerlendirme ve Terapi Programı……………………………………….. sayfa 4

                        Yetişkin Değerlendirme Videosu

12:00 – 13:00  Öğle Yemeği

13:00 – 15:00  Oral-Motor Terapiler…. sayfa 84

                        Uygulama Teknikleri İndeksi……. sayfa 86 – 88

                        Değerlendirme ve Terapide Dikkat Edilmesi Gerekenler… sayfa 89

                        Kubbe Damak Değerlendirmesi…. sayfa 72

                        Uygulama—Kubbe Damak Değerlendirmesi

                        Yumuşak Damak Değerlendirmesi…. sayfa 71

                        Uygulama—Yumuşak Damak Değerlendirmesi

15:00 – 15:15  Ara

15:15 – 17:30  Dudakların Değerlendirilmesi ve Terapisi… sayfa 90 – 93

                        Uygulama—Dudakların Değerlendirilmesi ve Terapisi

 

4. GÜN

08:00 – 10:00  Orta Yüz Bölgesi Terapisi…sayfa 94 – 95

                        Uygulama—Orta Yüz Bölgesi Terapisi

                        Dil Kökü Değerlendirmesi ve Terapisi….sayfa 95

                        Uygulama—Dil Kökü Değerlendirmesi ve Terapisi

                        Diş Eti Masajı / Değerlendirme ve Terapi… sayfa 96

                        Uygulama—Diş Eti Masajı / Değerlendirme ve Terapisi

                        Vaka İncelemesi—Tutuş Tekniği 13, 10. Adım, Dinlenme Anında Çene Açıklığının Az Olması

10:00 – 10:15  Ara

10:15 – 12:00  Yanak—Değerlendirme ve Terapisi… sayfa 97 – 100

                         Uygulama— Yanak Değerlendirme ve Terapisi

12:00 – 1:00   Öğle Yemeği

13:00 – 15:00  Çene—Değerlendirme ve Terapisi… sayfa 101

                        Uygulama— Çene—Değerlendirme ve Terapisi

                        Dil—Değerlendirme ve Terapisi …sayfa 20 – 104

                        Beckman Oral Motor Değerlendirme ve Terapi Programı……………………………………………..sayfa 5

15:00 – 15:15  Ara

15:15 – 17:00  Değerlendirme / Tekrar

                        Vaka İnceleme Videosu

                        Değerlendirmenin Analizi……..sayfa 73

                        Örnek Amaç ve Hedefler…… sayfa 77

                        Lokma…….. sayfa 78

                        Örnek Öğün Programı……. sayfa 79

                        Örnek Oral Motor Programı…. sayfa 80

                        Koruma……. sayfa 81

                        Tüpten Oral Beslenmeya Geçiş ……..sayfa 82 – 83

17:00 – 17:30  Son Test

                        Soru/Cevap       

 

DİKKAT:

1- Belgelendirme: Eğitim sonunda katılımcılara Beckman Oral Motor Araştırma Enstitüsü onaylı SERTİFİKA verilecektir.

2- Eğitim Dili: Eğitim dili İngilizce olup İngilizce bilmeyen katılımcılar için Uzman Dil ve Konuşma Terapisti Barış DİNÇER tarafından anında çeviri hizmeti verilecektir.

3- Hedef Kitle:

 • Dil ve Konuşma Terapisti
 • Ergoterapist
 • Fizyoterapist
 • Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Uzmanları
 • Çocuk Gelişimi Uzmanı
 • Özel Eğitimci
 • Odyolog
 • Okul Öncesi Öğretmeni
 • Psikolog
 • Yukarıdaki alanlarda okuyan Lisans 3. ve 4. Sınıf Öğrencileri, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri.

4- Katılımcılara www.beckmanoralmotor.com adresinde yayınlanan Beckman Oral Motor Terapist Listesinde yer alma hakkı verilecektir.

5- Katılımcılara Beckman Oral Motor Araştırma Enstitüsüne katılma hakkı verilecektir.

6- Katılımcılara, ileride düzenlenecek Beckman Oral Motor Değerlendirme ve Tedavi çalıştaylarında laboratuvar asistanı olma hakkı verilecektir.

7- Katılımcılara aşağıda isimleri yer alan ve fiyatı yaklaşık 100$ olan eğitim materyalleri hediye edilecektir:

 • Beckman Oral Motor Assessment & Intervention El Kitabı
 • Bir adet Beckman E-Z spoon
 • Bir adet Beckman Tri-Chew
 • Bir adet Beckman Professional Oral Probe

8- Kontenjan 60 kişi ile sınırlıdır.

9- Ücret: Katılımcılar ilk taksiti yatırdıktan sonra geriye kalan seminer ücretini güncel kur üzerinden aşağıda belirtilen DİLGEM Banka Hesabına 3 eşit taksitte aktarabilirler. Dileyen katılımcılar ise ilk taksiti yatırdıktan sonra geriye kalan miktarı seminerden önce DİLGEM Ataşehir şubeye gelerek BONUS özellikli kredi kartlarından Peşin Fiyatına 6 taksite kadar taksit imkanıyla ödeyebilirler.

 • Akademisyen: 900 $ + KDV
 • Lisans, Yüksek Lisans ya da Doktora Öğrencisi: 950 $ + KDV
 • Grup Katılımı (5 kişi ve Üzeri): 950 $ + KDV
 • Bireysel Katılım: 1000 $ + KDV

10- BANKA HESAP BİLGİLERİ: 

 • Banka Adı: GARANTİ BANKASI
 • Hesap Adı: Dilgem Eğitim Öğretim Danişmanlik ve Yayincilik Ltd. Şti.
 • IBAN NO: TR 5500 0620 0153 7000 0629 8695

11- Katılımcılar eğitim ücretinin ilk taksitini ya da tamamını ödeyip kesin kayıt işlemlerini tamamladıklarında ödedikleri ücretin DİLGEM tarafından kendilerine hiçbir koşulda iade edilmeyeceğini kabul ederler.

12- Beckman Oral-Motor Enstitüsü internet sitesi üzerinde yer alan bu eğitiminin duyurusu için: https://beckmanoralmotor.com/workshops/

 

BECKMAN YOU TUBE VIDEOS

1- Beckman Oral Motor Patterns: https://www.youtube.com/watch?v=1MCfXHN8lC0

2- Beckman Bottle Feeding in Sidelying: http://m.youtube.com/watch?v=5e1KBtjYYns

3- Beckman Apraxia of Speech: http://m.youtube.com/watch?v=m3vGWpnhsig

4- Beckman Happy Baby Burping Position: http://m.youtube.com/watch?v=VSmUzPGBgEo

5- Beckman E-Z Spoon: https://www.youtube.com/watch?v=Mnz5Spvt-jI

6- Beckman Tooth Brushing Made Easy: https://www.youtube.com/watch?v=GaaYbQps0_8

7- Beckman Straw Bottle: https://www.youtube.com/watch?v=hKSp4rXa7DI

8- Beckman Professional Oral Probe: https://youtu.be/oLvbisYfhqM

 

Debra BECKMAN, MS, CCC-SLP

Beckman & Associates, Inc.

620 N Wymore Rd, Suite, 230

Maitland, FL 32751

407-647-4740

www.beckmanandassociates.com

www.beckmanoralmotor.com

Müşteri destek ekibimiz sorularınızı cevaplamak için burada. Bize herşeyi sorabilirsiniz. WhatsApp ile size anında dönüş yapılacaktır.
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?

DİLGEM Eğitim Öğretim Danışmanlık ve Yayıncılık Ltd. Şti. Atatürk Mahallesi Girne Caddesi Zengin İş Merkezi No: 20 D: 7-9 Ataşehir / İSTANBUL

+90 (216) 456 42 42

dilgem@dilgem.com.tr

www.dilgem.com.tr

FOTO GALLERİ

 • /upload/gallery/cocugunuzda-kacirmayi-istemeyeceginiz-kritik-gelisimsel-donum-noktalari.jpg
 • /upload/gallery/dil-konusma-isitme.jpg
 • /upload/gallery/beynin-islevleri.jpg
 • /upload/gallery/bedenim-icin-guvenlik-kurallarim-.jpg
 • /upload/gallery/duyusal-sistemler.jpg
 • /upload/gallery/tree.jpg
 • /upload/gallery/artikulasyon-terapisi-basamaklari.jpg
 • /upload/gallery/yasam-kalitesi.jpg
 • /upload/gallery/afazili-bireylerle-nasil-iletisim-kurulmali.jpg
Türkçe Katalog Almanca Katalog