Özgül Dil Bozukluğu ve Genel Gelişimsel Gerilik Birbirinden Hangi Noktalarda ve Nasıl Ayrılır?

2016

03

Aralık

Özgül Dil Bozukluğu ve Genel Gelişimsel Gerilik Birbirinden Hangi Noktalarda ve Nasıl Ayrılır? Uzmanlık Alanlarımız / Dil ve Konuşma Terapisi

Nöro gelişimsel bozukluklar çocuklarda ince ve kaba motor gelişimi, bilişsel gelişim, dil gelişimi ya da sosyal duygusal gelişim alanlarının herhangi birinde, birkaçında ya da tümünde akranlarına oranla gerilik biçiminde ortaya çıkmaktadır.

Nörogelişimsel bozukluklar çocuklarda ince ve kaba motor gelişimi, bilişsel gelişim, dil gelişimi ya da sosyal duygusal gelişim alanlarının herhangi birinde, birkaçında ya da tümünde akranlarına oranla gerilik biçiminde ortaya çıkmaktadır. Değişen sosyo-ekonomik koşullar nedeniyle doğum oranları düşmekte ve ilk kez bebek sahibi olan annelerin yaşlarında artış gözlenmektedir. İleri yaşlarda olan annelerin bebeklerinde erken doğum ve düşük doğum ağırlığı riski daha fazladır ve nörogelişimsel geriliği olan çocukların sayısındaki artışa bu durumun neden olabileceğine ilişkin görüşler mevcuttur. Amerika Birleşik Devletleri’nde okul öncesi dönem çocukların yaklaşık %5 ila ’u gelişimsel gerilik göstermektedir. Bu çocukların yaklaşık %40’ında da gecikmiş dil ve konuşma bozuklukları görülmektedir.

 

Nörogelişimsel geriliklerin en belirgin özelliği çoğu zaman tek bir gelişim alanında ortaya çıkmak yerine birkaç alanda birden geriliğin var olmasıdır. Örneğin, yaşıtlarına oranla konuşma geriliği yaşayan çocuklarda aynı zamanda bilişsel gelişim geriliği ya da ince motor becerilerinde de gerilik gözlenebilmektedir.

 

Özgül dil bozukluğu ise bilişsel, duyusal, sosyal ve nörolojik bir gelişim geriliği olmamasına rağmen dilin bileşenlerinin birinde, birkaçında ya da tümünde gerilikle tanımlanan ve erken çocukluk çağında ortaya çıkan bir bozukluktur.

 

Özgül Dil Bozukluğu ve Genel Gelişimsel Gerilik Birbirinden Hangi Noktalarda ve Nasıl Ayrılır?Özgül Dil Bozukluğu ve Genel Gelişimsel Gerilik Birbirinden Hangi Noktalarda ve Nasıl Ayrılır?Özgül Dil Bozukluğu ve Genel Gelişimsel Gerilik Birbirinden Hangi Noktalarda ve Nasıl Ayrılır?

 

Standart dil testlerinden alınan puanın çocuğun takvim yaşının 12 ay gerisinde olması, işitme testlerinde işitmenin normal sınırlar içinde bulunması ve sık tekrarlayan orta kulak enfeksiyonlarının olmaması, standart zekâ testlerinde sözel olmayan performans bölümünde alınan puanın en az 85 olması, epilepsi öyküsünün olmaması, ağız ve ağız içi yapılarda deformitelerin olmaması ve sosyal gelişim alanlarında yetersizliğin bulunmaması, özgül dil bozukluğunun tanı kriterleri içinde yer almaktadır.


Erken tanı ve tedavi, gelişimsel geriliği en aza indirmek, normal gelişimi yakalayabilmek ve çocuğun güçlü ve zayıf yönlerini geliştirebilmek için son derece kritik öneme sahiptir. Gelişimsel geriliği olan çocukların erken dönemde tespit edilmesi, çocuğun ihtiyaçlarına göre bireyselleştirilmiş bir eğitim planının oluşturulması ve gelişimin takip edilmesine olanak sağlayacaktır. Özgül dil bozukluğu olan çocuk için benimsenecek terapötik yaklaşım ile genel gelişimsel geriliği gösteren çocuğun terapi süreci farklılık gösterecektir. Genel gelişimsel geriliği gösteren çocukların prognozu, özgül dil bozukluğuna oranla daha kötüdür. Bununla birlikte özgül dil bozukluğu olan çocukları, sadece gecikmiş dil ve konuşma sorunundan yola çıkarak gelişimsel gerilikten ayırmak mümkün olmayıp mutlaka daha ayrıntılı değerlendirmelere gereksinim vardır.
 

Özgül dil bozukluğu ve gelişimsel geriliği olan çocukların klinik tablolarının karşılaştırıldığı bir çalışmada çeşitli dil gelişim testleri, zeka düzeyini belirleyen testler ve gelişimsel tarama envanterleri kullanılmış ve havale geçiren ya da şüpheli epilepsi öyküsü bulunan çocuklar, beyin MR’ ı ve EEG değerlendirmelerine alınmıştır. Annelerin gebelikteki sağlık durumları, doğum sırası ve sonrasında yaşanan güçlükler, yaş ve aile öyküleri de ele alınan faktörler arasındadır. Bu çalışmada ailelerin temel yakınmaları gecikmiş dil ve konuşma sorunu olmasına rağmen bu durum yalnızca özgül dil bozukluğu ile ilişkili değildir. Aynı zamanda genel gelişimsel gerilik, otizm spektrum bozukluğu ve zihinsel engellilik de konuşma gecikmesi ortaya çıkarabilecek durumlar arasındadır.
 

İki grup arasında konuşmaya başlama yaşı, alıcı ve ifade edici dil becerileri arasında bir fark olmamasına rağmen yürümenin gecikmesi belirgin biçimde genel gelişimsel gerilik gösteren çocuklarda daha sık görülmüştür.
 

Klinik pratikte dil ve konuşma gecikmesi şikâyeti ile gelen vakalarda dil gelişim testlerinin uygulanması ve dil ve konuşma değerlendirmelerinin yapılması standart hale gelmiştir. Fakat yukarıda ele alınan çalışmada da görüldüğü gibi dil ve konuşma değerlendirmesi, özgül dil bozukluğu ve genel gelişimsel geriliği birbirinden ayırmak için yeterli değildir. Bu bağlamda uzmanların dil-konuşma bozukluğu yaşayan çocukları değerlendirirken ince ve kaba motor gelişim, genel gelişim öyküsü, bilişsel fonksiyonların değerlendirilmesi ve aile öyküsü gibi maddeleri de ayrıntılı biçimde ele almaları gerekmektedir.

PROBLEM TARAMA ENVANTERİ

Çocuğunuzun Problemini Birlikte Değerlendirelim!

UZMANLIK ALANLARIMIZ

Oktay aydın

28 Temmuz 2018, Cumartesi ,04:50

Oglum 4 yaşinda hafif gelişim geriligi var tekli kelime 5 ve 10 tane soylüyor komutlara uyuyor azda olsa ne yapmamiz gerekir

ilker ikinci

12 Kasım 2018, Pazartesi ,15:47

test

Yorum yazın

DİLGEM Eğitim Öğretim Danışmanlık ve Yayıncılık Ltd. Şti. Atatürk Mahallesi Girne Caddesi Zengin İş Merkezi No: 20 D: 7-9 Ataşehir / İSTANBUL

+90 (216) 456 42 42

dilgem@dilgem.com.tr

www.dilgem.com.tr

FOTO GALLERİ

  • /upload/gallery/dilgem-dil-gelisim-merkezi-fotograf12.jpg
  • /upload/gallery/dilgem-dil-gelisim-merkezi-fotograf14.png
  • /upload/gallery/dilgem-dil-gelisim-merkezi-fotograf13.png
  • /upload/gallery/dilgem-dil-gelisim-merkezi-fotograf10.png
  • /upload/gallery/dilgem-dil-gelisim-merkezi-fotograf1.jpg
  • /upload/gallery/dilgem-dil-gelisim-merkezi-fotograf2.jpg
  • /upload/gallery/dilgem-dil-gelisim-merkezi-fotograf3.jpg
  • /upload/gallery/dilgem-dil-gelisim-merkezi-fotograf4.jpg
  • /upload/gallery/dilgem-dil-gelisim-merkezi-fotograf5.jpg