Artikülasyon ve Fonolojik Bozukluklar

Artikülasyon ve Fonolojik Bozukluklar

Problemin Belirtileri: Artikülâsyon (sesletim); konuşma seslerinin motor üretimi anlamına gelmektedir. Artikülâsyon sorunları kişinin belli sesleri üretmede güçlük yaşaması veya yanlış üretmesidir. Örneğin, /r/ yerine /y/ demesi veya /k/ yerine /t/ demesi gibi. Artikülâsyon problemleri konuşma seslerinin şekillendirilmesini sağlayan organlardaki (diş, dil, damak, çene gibi) herhangi bir anatomik-fizyolojik yetersizliğe (dudak-damak yarıklığı, dizartri, vb.) bağlı olarak ortaya çıkabileceği gibi bir yetersizliğe bağlı olmaksızın yanlış öğrenme sebebiyle de görülebilir. Ayrıca işitme veya zeka engeline bağlı olarak da artikülasyon sorunları yaşanabilir. Artikülâsyon sorunları sıklıkla çocukluk çağında görülür. Ancak müdahale edilmeyen durumlarda bu sorunların yetişkinlik dönemine sarkması söz konusu olabilir.

Fonoloji, bir dilin konuşma seslerinin nasıl bir araya getirileceğine dair kuralları içerir. Temelde bir dil bozukluğu olan fonolojik bozukluk bu kuralların yaşa uygun bir şekilde edinilememiş olmasından kaynaklanır ve terapi desteği almamış gecikmiş dil konuşma veya özgül dil bozukluğu olan çocuklarda sıklıkla görüldüğü gibi dilin diğer alanlarında normal gelişim gösteren çocuklarda da görülebilir. Fonolojik bozukluğu olan çocuklarda en sık görülen belirtiler çeşitli konuşma seslerinin yerlerinin değiştirilmesi, düşürülmesi ve bir ses yerine bir başka sesin kullanılmasıdır. Fonolojik bozukluklar artikülasyon problemleri ile birlikte görülebileceği gibi tek başına da görülebilirler. Bu çocukların konuşma anlaşılırlıkları oldukça düşüktür. Eğer üç yaşındaki bir çocuğun konuştuklarının % 75’i ve dört yaşındaki bir çocuğun konuştuklarının % 95’i anlaşılmıyorsa bir dil ve konuşma bozuklukları uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir. Bir istisna olarak /r/ sesinin doğru sesletimi için beş yaşına kadar beklenebilir.

Problemin Etkileri: Okulöncesi dönemde artikülasyon ve fonolojik bozukluklar çocuğun anlaşılırlığını etkilediği için yetişkinlerle ve yaşıtlarıyla iletişimlerini olumsuz etkilemektedir. Konuştukları anlaşılmayan çocuk ya içine kapanıp iletişim kurmaktan vazgeçmekte ya da yaşadığı engellenmişlik duygusu sebebiyle hırçın bir mizaca bürünmektedir. Ancak bu tür bozuklukları olan çocukları bekleyen en büyük sıkıntı okul dönemindedir. Dilin ses sistemini ve kurallarını henüz kavrayamamış olan çocuk okuma-yazma öğreniminde kaçınılmaz olarak arkadaşlarının gerisinde kalmakta ve öğrenim hayatına dair ilk deneyimleri son derece olumsuz olmaktadır. Bu çocukların sınıfın tembeli olarak etiketlenmesi oldukça kolaydır. Bu nedenle artikülasyon ve fonolojik bozuklukları olan çocuklara okulöncesi dönemde erken müdahale yapılması gelecekteki okul başarıları açısından da kritik önem taşımaktadır.

Problemle Çalışma Sistemimiz: Artikülâsyon ve fonolojik bozukluğu olan çocukların tedavisinde öncelikli olarak dil ve konuşma terapisti tarafından uygulanan testler ve yapılan değerlendirme sonucunda ayırıcı tanıya ulaşılır. Bunu takiben çocuğun problemine uygun bir terapi programı düzenlenir. Artikülâsyon-fonolojik bozukluğu zekâ ya da işitme engeli gibi ek bir soruna bağlı olan çocukların gelişimlerinin bu alanlarında da düzenli olarak takip edilerek uzman desteği almaları ve yapılacak müdahalelerin bir ekip tarafından ortaklaşa olarak belirlenmesi son derece önemlidir. DİLGEM bünyesinde çalışmakta olan farklı disiplinlere mensup uzmanlar çocukların takibini birlikte yapmakta ve çocuklar müdahaleye gerek duyulan tüm gelişim alanlarında desteklenmektedirler.

PROBLEM TARAMA ENVANTERİ

Çocuğunuzun Problemini Birlikte Değerlendirelim!

UZMANLIK ALANLARIMIZ

Yorum yazın

DİLGEM Eğitim Öğretim Danışmanlık ve Yayıncılık Ltd. Şti. Atatürk Mahallesi Girne Caddesi Zengin İş Merkezi No: 20 D: 7-9 Ataşehir / İSTANBUL

+90 (216) 456 42 42

dilgem@dilgem.com.tr

www.dilgem.com.tr

FOTO GALLERİ

  • /upload/gallery/cocugunuzda-kacirmayi-istemeyeceginiz-kritik-gelisimsel-donum-noktalari.jpg
  • /upload/gallery/dil-konusma-isitme.jpg
  • /upload/gallery/beynin-islevleri.jpg
  • /upload/gallery/bedenim-icin-guvenlik-kurallarim-.jpg
  • /upload/gallery/duyusal-sistemler.jpg
  • /upload/gallery/tree.jpg
  • /upload/gallery/artikulasyon-terapisi-basamaklari.jpg
  • /upload/gallery/yasam-kalitesi.jpg
  • /upload/gallery/afazili-bireylerle-nasil-iletisim-kurulmali.jpg
Türkçe Katalog Almanca Katalog